måndag 30 januari 2012

Sista inlägget...

Fyra år har nu passerat sedan första inlägget skrevs på denna blogg. Tanken med bloggen var att ge er läsare insyn i Godnattsagor inifråns framåtskridande, både dess medgångar och motgångar. Numera är projektet avslutat och en permanent verksamhet och vi känner att vi fullgjort vårt uppdrag. Inte hade jag dock kunnat tro att vi skulle ha kommit så här långt vid denna tidpunkt!

Vi hoppas dock att vår dokumentation/historik här nedan kan komma till nytta för er som är nyfikna på Godnattsagor inifrån och låter därför bloggen ligga kvar.

Som ni ser i inlägget nedan så har Godnattsagor inifrån spridit sig till sex anstalter och redan i mars utbildas ytterligare några. Vi hoppas att utvecklingen fortsätter i samma spår och visionen är fortsatt att Godnattsagor inifrån ska finnas på de flesta anstalter i Sverige i framtiden!

Har ni frågor om verksamheten är ni välkomna att kontakta oss på Malmö Stadsbibliotek. Kontaktuppgifter hittar ni nere till höger på bloggen.

Tack till alla er som följt oss under åren!

/Karin

torsdag 26 januari 2012

Läs den vetenskapliga utvärderingen Sagor som skapar skillnad

Godnattsagor inifrån har utvärderats av fil.dr. Annelie Björkhagen Turesson verksam vid Malmö högskola. Utvärderingens syfte har främst varit att undersöka hur projektet har påverkat papporna, mammorna och barnen med särskilt fokus på relationerna inom familjen och läsningens och dess betydelse för familjen. De tre metoderna som har använts vid utvärderingen: observationer, enkäter och intervjuer visade alla på att projektet har varit mycket positivt för de inbördes relationerna i familjen.

Den fullständiga utvärderingen hittar ni här.

/Karin

Vi går nu över till en ordinarie verksamhet

Efter fyra intensiva år är det dags att officiellt säga hej då till Godnattsagor inifrån, som projekt. Vi går nu över till en ordinarie verksamhet. Det finns både ett lokalt avtal med Kirsebergsanstalten i Malmö som numera köper Stadsbibliotekts studiecirkel. På nationell nivå finns ett avtal mellan Kriminalvårdens huvudkontor och Malmö Stadsbibliotek som reglerar och kvalitetssäkrar spridningen av Godnattsagor inifrån. Avtalet kräver att;

* Godnattsagor inifrån ska drivas som ett samarbete mellan bibliotek och Kriminalvården.

* Alla anstalter/bibliotek som startar Godnattsagor inifrån ska utbildas av Malmö Stadsbibliotek.

* Godnattsagor inifrån ska drivas i studiecirkelform där läsningens betydelse och förälderns roll som läsarförebild står i fokus.

* Bibliotekariernas kompetens när det gäller barnlitteratur, högläsning & läsutveckling och vårdarnas kompetens när det gäller de intagnas föräldraskap och Kriminalvårdens arbete med barnfrågor ska forma verksamheten.

I dagsläget är det sex stycken anstalter som driver Godnattsagor inifrån på sin ort, Umeå, Lindesberg, Sala, Norrköping, Ystad och såklart Malmö. Utöver det har Finland Vasa även deltagit på vår utbildning och byggt upp samma koncept. Under hösten har Vasafängelset drivit sin första studiecirkel och därefter fått finbesök av både finska SVT och TV4. Ytterligare anstalter kommer att utbildas under våren.

I okt 2011 arrangerade Malmö Stadsbibliotek tillsammans med Kriminalvården en avslutningskonferens i Sthlm där cirka 30 bibliotekarier och kriminalvårdare deltog.

Framtiden för GI ser fortsatt osäker ut och hänger på respektive anstaltschefs vilja att prioritera GI under stora budgetnedskärningar. Kriminalvården är i startfasen att ta fram en tydlig organisation och handlingsplan för GI vilket vi gläds åt och hoppas ska stärka det långsiktiga arbetet och dess överlevnad. Malmö Stadsbiblioteks ledningsgrupp har beslutat att vara en fortsatt samarbetspartner till Kriminalvården för att kvalitetssäkra den fortsatta spridningen.

/Karin

fredag 25 november 2011

Radioreportage från Ystad anstalt och kvinnoavdelningen

P4 Kultur sände i söndags ett reportage från Ystad anstalt där man nu avslutat sin första Godnattsagocirkel med mycket fina resultat!

Lyssna på reportaget här.

/Karin

onsdag 14 september 2011

Ett stort grattis till Karin!

...som får Bengt Hjelmqvists pris för framstående insatser på folkbiblioteksområdet 2011!

Prisutdelningen sker på Svensk biblioteksförenings scen under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg torsdag 22 september.

Läs mer om priset på Svensk biblioteksförening hemsida.

/Elin

måndag 21 mars 2011

En farbror, en farfar och två morfäder...

har nu också medverkat i Godnattsagor inifrån med samma fina resultat som de andra.

I denna termins grupp på Kirsebergsanstalten, som för övrigt avslutades i torsdags, var en av deltagarna gudfar tillika farbror till barnet som sagan spelades in till. Det blev både sång och godnattramsa då barnet endast är dryga året. På frågan hur han trodde sagan kommer mottas där hemma sa han småskrattandes, " Brorsan kommer ju att garva ihjäl sig när han hör mig sjunga Imse vimse spindel, men det får det vara värt".

Det har känts spännande att utvidga deltagandet till andra familjeroller och även visat sig vara av lika stort värde både för deltagarna och för barnen där hemma.

/Karin